Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/index.php on line 13

Notice: Undefined index: cuser in /data/modulweb/index.php on line 13

Notice: Undefined variable: mwax in /data/modulweb/index.php on line 23

Notice: Undefined variable: g in /data/modulweb/index.php on line 58

Notice: Undefined variable: design in /data/modulweb/index.php on line 109

Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93
Fiat126.hu - Cikkek
Fiat126.hu -
Notice: Undefined property: stdClass::$login in /data/modulweb/modules/51.php on line 3
2018. Január 19. Péntek, Sára, Márió napja van.
Notice: Undefined property: stdClass::$login in /data/modulweb/modules/51.php on line 68
 


Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/6.php on line 7

Cikkek - Fóliázással kapcsolatos jogszabályKIVONAT A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍT?B?L
 
A Gépjármuközlekedési foosztály tájékoztatója a gépkocsik szélvédojével és ablakaival kapcsolatos 
m?szaki követelményekrol
 
A közúti járm?vek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának muszaki feltételeir?l szóló 6/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (a továbbiakban: MR) - többek között - meghatározza a gépkocsik szélvéd?jén, ablakain keresztül a gépkocsi vezet?je, valamint a közlekedés többi résztvev?je számára biztosítandó átlátás m?szaki feltételeit.
E kérdés különös jelent?ségét indokolja, hogy a szélvéd?n és az ablakokon való átlátást korlátozó eszközök (fólia) használata egyes gépkocsi üzemeltet?i körben - kényelmi és egyéb okokra hivatkozással - az utóbbi id?ben fokozottan terjed, míg az ilyen eszköz alkalmazásának mell?zése a közúti forgalom biztonsága szempontjából - tekintettel a középs? féklámpák észlelhetoségének biztosítására - egyre nagyobb jelentoséget kap.
A közúti járm?vek hatósági m?szaki ellen?rzési eljárásában kialakítandó egységes követelmények, valamint err?l a gépkocsi üzemeltet?k tájékoztatása érdekében a hivatkozott jogszabály egyes el?írásainak egységes értelmezésér?l - meger?sítve a 8001/1984. (Közl. Ért. 9.) KM tájékoztatót - az alábbiakat tesszük közzé.
A gépkocsikon alkalmazható szélvéd? és ablaküvegek min?ségét, m?szaki jellemz?it a jogszabály (MR.) a gépkocsik üvegeire vonatkozó, ENSZ-EGB 43. számú El?írásának figyelembe vételével határozza meg.
Ennek megfelel?en az átláthatóság vonatkozásában külön - szigorúbb - követelményeket fogalmaz meg a szélvéd?re és a vezet?téri ablakra (MR. 84. §), illet?leg a személygépkocsin hosszirányba történo átlátást biztosító ablak (hátsó ablak) átláthatóságát utólag csökkent? eszközök alkalmazhatóságára. (MR. 97. §).
A jogszabály (MR.) 3.§-ában a közlekedés biztonságát lényegesen befolyásoló elvet rögzít, amikor kimondja, hogy a forgalomban lév? járm? kialakítását, felszereltségét és tulajdonságait csak a közlekedésbiztonság és környezetvédelmi jellemz?k rontása nélkül szabad megváltoztatni. Ebb?l fakadóan a gépkocsi gyártása során alapvet?en a felépítményi funkció szerint - kialakított kivitel elfogadhatóságán túlmen? követelményként a már forgalomba helyezett járm?vek esetében a szélvédon, valamint az ablaküvegeken való átlátást befolyásoló eszközök alkalmazását is indokolt korlátozni.
A forgalomba helyezés el?tti vizsgálat, valamint az id?szakos vizsgálat során minden gépjárm? esetében ellen?rzend? a járm?vezet? kilátására el?írt feltételek teljesülése - az ENSZ-EGB 43. számú El?írása alapján - a következ? követelmények szerint:

A szélvéd? és az ablakok fényátereszt? képessége:
·         a szélvéd? esetében legalább 75%,
·         a vezet?téri oldalablakok esetén (azon oldalablakok, amelyeken keresztül a gépjárm? vezet?je részére az oldalra való kilátás, valamint a visszapillantó tükrökkel a járm? mellett lév? mindkét forgalmi sávra történ? hátralátás biztosítva van) legalább 70%,
·         egyéb ablakok (utastéri, raktéri oldal és - személyautó kivételével - hátsó ablakok) esetében nem követelmény,
·         a személygépkocsikon való átláthatóságot biztosító hátsó ablak fényátereszt? képessége legalább 70%.értéku kell legyen.

Az ENSZ-EGB 43. számú El?írása szerinti jóváhagyási jellel ellátott szélvédot, illet?leg ablaküveget - további vizsgálat nélkül - megfelel?nek kell tekinteni.
A gépkocsik szélvéd?jén, valamint vezet?- és utasterének ablakain - az ENSZ-EGB 43. számú El?írása szerint jóváhagyott üvegeken utólagosan (nem gyárilag) csak minosíto jellel („H jel”) rendelkezo fény-, illet?leg h?védo fólia alkalmazható.
A gépkocsik küls? felülete, így szélvéd?je és ablakai sem lehetnek fényvisszaver? tulajdonságúak, tükrözoek.
A szélvédo fels? széle mentén színezo réteg, illet?leg fénysz?r? fólia alkalmazása akkor megengedett, ha:
·         az áltata fedett szélvédo felület (a szélvéd? fels? szélét?l való legnagyobb távolságban lév? fedett felület) nem haladja meg a napellenz? által takart felületet, és
·         fényelnyelési jellemz?i folytán nem változtatja meg forgalmi irányításra szolgáló készülék színeit.
Ellen?rzend? a személygépkocsi belsejébe felszerelt függöny, roló, reluxa vagy más napellenz? készülék, továbbá a személygépkocsi külsejére felszerelt napvéd? lamellák m?ködése, fekvése. Ezen eszközök alkalmazása a gépkocsin akkor engedhet? meg, ha ezeket az elindulás elott nyitható állapotba lehet helyezni, illet?leg ha a személygépkocsin való átláthatóságot nem akadályozza meg, hanem csak csekély mértékben korlátozza (pl. vízszintesen elhelyezked? napvéd? lamellák esetében).
 
(Gépjárm?közlekedési f?osztály )

Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Notice: Undefined index: login in /data/modulweb/includes/config.php on line 90

Notice: Undefined index: userid in /data/modulweb/includes/config.php on line 92

Notice: Undefined index: status in /data/modulweb/includes/config.php on line 93

Fórum


Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 11

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 39

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 59

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 79

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 105

Partnereink 

Közelgő találkozók

Képek


 • Gedeon121
 • Hirdetés
  Hirdetés
 • Hirdetés
  Hirdetés
 • Hirdetés
  Hirdetés
 • folytatódik
  baz

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 11

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 39

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 59

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 79

Notice: Undefined variable: e in /data/modulweb/modules/1.php on line 105

Hirdetés